Q.4. Find the value of k, if x = 2, y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k.

Solution:

Given equation is 2x + 3y = k

Now, x = 2, y = 1 is a solution of the given equation.

Putting the value of x and y in the equation, we get

2 × 2 + 3 × 1 = k

⇒ k = 4 + 3

⇒ k = 7